#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.06.2019

Zmluva o audite za rok 2018

2019/06/01

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Mgr.Ing.Katarína Šašková, 119, 027 44 Tvrdošín

Obec Nový Svet

03.09.2019

Zmluva o pripojení k IS

2019/08/01

1,00 EUR jednoeuro/obyvateľ

Obec Nový Svet

DataCentrum

05.09.2019

Zmluva o vytvorení a prevádzke webového sídla

2019/06/02

420,00 EUR

Obec Nový Svet

GALILEO Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

05.09.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2019/01/02

58,00 EUR

Slovak Telekom Bratislava

Zuzana Pavleová

05.09.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

2019/01/01

20,00 EUR dvadsať / 1 hod.

SHR - Andrej Šebeň

Obec Nový Svet

05.09.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

2019/09/01

cenová príloha

AVE Bratslava s.r.o., Hlohová 6 Bratislava

Obec Nový Svet

05.09.2019

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2019/01/01

591,50 EUR ročne

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nový Svet

27.09.2019

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií

2019/17/09

pre Obec bez finančných nákladov

EKOCHARITA

Obec Nový Svet

01.10.2019

Kúpna zmluva

2019/20/09

2 400,00 EUR dvetisíc štyristo

XXXX

Obec Nový Svet

17.12.2019

Zmluva

2019/17/12

Neuvedené

Obec Nový Svet

XXXX

07.01.2020

Spoločný obecný úrad

2019/19/12

neuvedené

Mesto Senec

Obec Nový Svet

14.01.2020

Dodatok č.4

2019/12/30

uvedené v zmluve

Obec Nový Svet

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82105 Bratislava

28.01.2020

Zmluva o audite za rok 2019

2020/01/22

250,00 EUR dvesto päťdesiat

Obec Nový Svet

Mgr.Ing.Katarína Šašková, 119, 027 44 Tvrdošín

19.05.2020

Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti

2020/05/19

4 934,00 EUR

Obec Nový Svet

Orange Slovensko, a.s.

03.12.2020

Zmluva i výpožičke

2020/11/27

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Nový Svet

15.12.2020

Zmluva o budúcej zmluve

2020/12/07

Neuvedené

Obec Nový Svet

AGROMAČAJ

29.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

2021/01/22

Neuvedené

Obec Nový Svet

Obec Boldog

23.02.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021/02/03

270,00 EUR dvesto sedemdesiat

Obec Nový Svet

Mgr.Ing.Katarína Šašková, 119, 027 44 Tvrdošín

17.03.2021

Dodatok č1

2021/03/03

Neuvedené

Obec Nový Svet

Štatistický úrad SR

27.05.2021

Mandátna zmluva

2021/05/26

9 480,00 EUR deväťtisíc štyristo osemdesiat

Legal Tender s.r.o.

Obec Bernolákovo

06.08.2021

Dodatok č.5

2021/08/05

cenová príloha

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 82105 Bratislava

Obec Nový Svet

12.08.2021

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

2021/08/06

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Nový Svet

25.08.2021

Zmluva o dielo

2021/08/20

cenová ponuka

Strictly s.r.o

Obec Nový Svet

24.09.2021

Príloha číslo 1

2021/09/24

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nový Svet

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1