#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2020

Zmluva i výpožičke

2020/11/27

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Nový Svet

19.05.2020

Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti

2020/05/19

4 934,00 EUR

Obec Nový Svet

Orange Slovensko, a.s.

28.01.2020

Zmluva o audite za rok 2019

2020/01/22

250,00 EUR dvesto päťdesiat

Obec Nový Svet

Ing. Katarína Šašková

14.01.2020

Dodatok č.4

2019/12/30

uvedené v zmluve

Obec Nový Svet

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

07.01.2020

Spoločný obecný úrad

2019/19/12

neuvedené

Mesto Senec

Obec Nový Svet

17.12.2019

Zmluva

2019/17/12

Neuvedené

Obec Nový Svet

XXXX

01.10.2019

Kúpna zmluva

2019/20/09

2 400,00 EUR dvetisíc štyristo

XXXX

Obec Nový Svet

27.09.2019

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií

2019/17/09

pre Obec bez finančných nákladov

EKOCHARITA

Obec Nový Svet

05.09.2019

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2019/01/01

591,50 EUR ročne

ENVI - PAK, a.s.

Obec Nový Svet

05.09.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

2019/09/01

cenová príloha

AVE Bratslava s.r.o., Hlohová 6 Bratislava

Obec Nový Svet

05.09.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

2019/01/01

20,00 EUR dvadsať / 1 hod.

SHR - Andrej Šebeň

Obec Nový Svet

05.09.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2019/01/02

58,00 EUR

Slovak Telekom

Zuzana Pavleová

05.09.2019

Zmluva o vytvorení a prevádzke webového sídla

2019/06/02

420,00 EUR

Obec Nový Svet

GALILEO Corporation s.r.o.

03.09.2019

Zmluva o pripojení k IS

2019/08/01

1,00 EUR jednoeuro/obyvateľ

Obec Nový Svet

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

05.06.2019

Zmluva o audite za rok 2018

2019/06/01

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ing. Katarína Šašková

Obec Nový Svet

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: